Förutom de lagar som existerar, kan beslut om krav på registerutdrag även tas från landsting, länsstyrelse, förvaltning eller nämnd. Dessa krav gäller då på regional eller lokal nivå. Äldreförvaltningen och Äldreomsorgsnämnden kan exempelvis ställa krav på att utdrag ur belastningsregistret skall göras i samband med anställning inom äldreomsorg i deras län respektive kommun.

Därtill är begäran av utdrag ur belastningsregistret något som många arbetsgivare efterfrågar vid rekrytering. För många företag och organisationer är detta en viktig del i rekryteringsprocesssen där utdraget representerar en stor del av lämplighetskontrollen då andra källor, såsom tidigare arbetserfarenhet och referenser, fattas. Som arbetssökande kan man kan vägra att visa upp sitt utdrag, men då med utfallet att troligtvis inte få anställning.

Det finns inget lagligt hinder för arbetsgivare att kräva ett uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret under anställningens process.

Huruvida man som arbetsgivare får kräva ett utdrag ur belastningsregistret med författningsstöd eller om det bör vara upp till var företag, kommun, län eller landsting är ett mycket omtalat ämne. Betänkande från statliga utredningar och förflag från fackförbund är tydliga - de föreslår ett förbud mot att som arbetsgivare få begära utdrag ur belastningsregistret av en nyanställd. Bland annat hänvisar man till proportionalitetsprincipen och framhåller att en begäran av utdrag inkräktar det mer på en persons integritet än det gör samhällsnytta.

Skapa ett kostnadsfritt konto   Kontakta oss