Kontroller av befintliga anställda

I de flesta branscher strider det mot fackliga överenskommelser att begära utdrag på befintliga anställda. Troligen med all rätt. Situationen som uppstår om en person visar sig vara en brottsling är mycket svårlöst och ger sällan avskedgrundande skäl för uppsägning. Om inte brottet är riktat mot arbetsgivaren, företages kunder eller leverantörer har den anställde ett mycket starkt skydd. Personen har till och med rätt att ta ledigt för sitta av sitt fängelsestraff i upp till ett par år. Vid det tillfälle ert företag vill börja med bakgrundskontroller, se då till att få en nystart genom att enbart kontrollera enbart kommande nyanställda.

Fel utdrag efterfrågas

På polisens hemsida finns en rad olika typer av utdrag. Brukar ni efterfråga det generella utdraget ”för enskilt bruk”? Detta utdrag från Polisen är inte avsett att användas vid rekrytering och har därmed flera brister. Det är bland annat lättare att förfalska och risken är stor att kuvertet öppnas av misstag.

Vänta i veckor på resultat

Ett utdrag ur belastningsregistret tar mer än två veckor att få svar på om man begär det själv. Vid utdrag via domstol utesluts mindre brott vilket gör att samtycke inte är ett krav och en bakgrundskontroll kan genomföras inom 1-2 vardagar. Även utdraget via belastningsregistret går att få ut snabbare och kan hanteras digitalt via belastningsregistret.se.

Sparar utdraget

Med undantag för organisationer inom exempelvis barnomsorg bör utdraget aldrig sparas. Se till att agera direkt om kontrollens resultat inte är förenligt med en anställning.

Tro att vårt företag inte kan drabbas

Det finns ett välkänt samband mellan en låg socioekonomisk status och ökad brottslighet. Detta gör att företag med en högutbildad arbetsstyrka ofta tror de är skonade. Detta är dock en falsk säkerhet och det är alltid bättre att kontrollera nyanställda innan de börjar sin första dag.

Ett utdrag ur belastningsregistret tar mer än två veckor att få svar på om man begär det själv. Vid utdrag via domstol utesluts mindre brott vilket gör att samtycke inte är ett krav och en bakgrundskontroll kan genomföras inom 1-2 vardagar. Även utdraget via belastningsregistret går att få ut snabbare och kan hanteras digitalt via belastningsregistret.se.

Skapa ett kostnadsfritt konto   Kontakta oss