Allmänna villkor


Privatpersoner

Behandling av personuppgifter

Mail Easy International AB inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten. Mail Easy International AB dokumenterar sparad information om sessioner på webbplatsen samt kommunikation med kundtjänst via telefon och e-post.

Tillhandahållna personuppgifter kommer ej att delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Mail Easy International AB för ett register över besökare som genomfört beställning på hemsidan. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser samt leveransuppgifter. Besökare samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Mail Easy International AB för fakturering och leverans av produkter, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Mail Easy International AB raderar och anonymiserar personuppgifter i takt med att informationen inte behövs. Om Beställaren önskar få sina uppgifter raderade i förtid ber vi Beställaren att personligen göra en skriftlig förfrågan om detta via kundsupport där tillräckliga uppgifter anges för att kundsupport ska kunna lokalisera vilken beställning det gäller.


Företag

Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av företagskund ("kunden", "ni") hos Belastningsregistret.se (org nr. 559017-0733) via webbplats, mejl eller telefon.

Genom att använda belastningsregistret.se eller göra en beställning godkänner ni att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra er om att ni läst igenom texten innan beställning görs.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som ej står i förmyndarskap och som har rätt till företagets privata inloggningssida enligt intern överenskommelse. Att ett visst erbjudande finns tillgängligt vid en viss tidpunkt, betyder ej att detta erbjudande alltid kommer finnas tillgängligt. Belastningsregistret.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra strukturen. Ett pågående erbjudande kan dock ej ändras utan att utlovad tjänst erhållits.

Genom att använda denna tjänst godkänner ni att inte publicera, kopiera, ladda upp, spara eller på något annat sätt vidarebefordra innehåll eller kommunikation som kan ha negativ effekt på företaget Belastningsregistret.se eller Mail Easy International AB.

Villkor för kostnadsfri tjänst

Belastningsregistret.se erbjuder en kostnadsfri tjänst för begäran av utdrag ur belastningsregistret. Följande villkor gäller:

  1. För att använda den kostnadsfria tjänsten behöver användaren ange giltiga betalningsuppgifter. Ingenting debiteras under tiden nyttjandet är limiterat till kostnadsfri tjänst. Kostnadsfri tjänst övergår automatiskt till betalningsgrundande tjänst vid nyttjande av övriga tjänster på hemsidan. Med övriga tjänster avses direkt & digital bakgrundskontroll, ekonomisk kontroll samt fordonskontroll.
  2. Som icke betalande kund så är kundtjänst hos Belastningsregistret.se limiterad. Betalande kunder prioriteras i högsta mån. Kundtjänst nås via telefon (070-521 86 55‬) eller mejl ([email protected]).Vänligen notera även kundtjänstens begränsade tillgänglighet på helgdagar.

Priser

De priser som anges på Belastningsregistret.se är exklusive moms. Priserna varierar beroende på typ av tjänst samt tilläggstjänster som valts. Enligt överenskommelse kan priserna även variera beroende på hur stora kvantiteter av utdrag som beställs varje månad.

Belastningsregistret.se har rätt att ändra tjänsten pris för olika bindningstider. Om prisändring sker kommer den att kommuniceras till kunden i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar ändringarna. Vid överenskommet pris som ej överensstämmer med pris på hemsidan, träder prisändringar i kraft vid månadsskifte. Genom att fortsätta använda tjänsten accepterar du det nya priset. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen innan den träder i kraft. Detta görs genom att meddela kundtjänst. Vänligen observera att utdragskostnad då kommer gå över till gällande pris per utdrag som anges på Belastningsregistret.se.

Användning av betaltjänst

Vid beställning av snabb och digital kontroll, ekonomisk kontroll eller fordonskontroll, finns svar tillgängligt på Belastningsregistret.se:s inloggningssida efter två vardagar. Information gällande enskild individ finns sedan tillgänglig på företagets inloggningssida på Belastningsregistret.se i nio dagar från och med att kunden har sett informationen. Information tillhandahållen av Belastningsregistret.se får ej kopieras, sparas ned eller på annat sätt vidarebefordras utanför Belastningsregistret.se:s inloggningsportal.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till kundtjänst på Belastningsregistret.se eller byt lösenord på egen hand via ditt konto på hemsidan.

Beställning och avbeställning av enskilda utdrag

Vid beställning av utdrag uppgår ångerrätten till två timmar. Därefter påbörjas det administrativa arbetet och ångerrätt upphör därmed eftersom varje enskilt uppdrag är av personlig prägel som baseras på företagskundens ytterst individuella beställningar. Detta innebär att företagskund vid beställning binder sig till att betala avgift enligt det specifika avtal som tecknats på Belastningsregistret.se:s hemsida vid genomförande av beställning av utdrag. Om arbetet med utdrag ej redan påbörjats, finns möjlighet att häva köp i vissa fall.

Avtalstid och uppsägning av konto

Ett skapat konto innebär ingen uppsägningstid eller andra förbindelser, såvida inte avtal om abonnemang slutits. Har betaltjänster används, debiteras kunden månadsvis. Finns ett abonnemang, kommer detta förnyas automatiskt tills det sägs upp av kunden eller Belastningsregistret.se. Kunden säger upp abonnemanget via Kundtjänst eller på egen hand via Inställningar på Mina sidor. Uppsägning träder i kraft när innevarande abonnemangsperiod har löpt ut.

Ansvar för presenterat resultat

I Belastningsregistret.se:s digitala gränssnitt omtolkas förekomst i domstolregistret och belastningsregistret till färgen röd. Förekommer ingen belastning visas färgen grön. Vi tar ansvar för att färgkodningen är korrekt. I vissa fall finns en kopia av utdraget som digital bilaga i beslutet på användarens sida.

Belastningsregistret.se har inte ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av tjänsten. Användaren ansvarar själv för hur informationen tillämpas vid rekrytering.

Behandling av kunduppgifter

Belastningsregistret.se inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra tjänsten. Belastningsregistret.se sparar information sessioner på webbplatsen och kommunikation med kund via telefon och e-post.

Tillhandahållna företagsuppgifter kommer ej delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Belastningsregistret.se håller ett medlemskapsregister på företagskunder. Registret innehåller uppgifter om namn på referenspersoner med tillgång till inloggningssidan, personnummer för dessa(för inloggning med BankID), e-postadresser, företagsnamn, organisationsnummer, betalningsuppgifter samt om pågående avtalstyp.

Avtalskunder samt kunder med skapat konto samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Belastningsregistret.se för fakturering, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser, samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Belastningsregistret.se raderar och anonymiserar kunduppgifter i takt med att informationen inte behövs. Önskar ni få era uppgifter raderat omedelbart efter uppsagt medlemskap, genomförs detta efter att meddelande om önskad radering mottagits av kundtjänst.

2024-07-21 (Senast ändrad: 2018-03-01).