Polismyndigheten har inte tillåtelse att skicka ett utdrag ur belastningsregistret direkt till arbetsgivaren.

Belastningsutdraget skickas alltid till folkbokföringsadressen för den som utdraget gäller. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget före det lämnas till er som arbetsgivare. I och med detta ökar risken för att en förfalskning görs av utdraget i samband med att kuvertet öppnas.

I de fall ett utdrag ur belastningsregistret inte är ett lagkrav inför anställning men begärs ändå, är det ett utdrag för enskilt bruk som efterfrågas. Ett sådant utdrag är inte till för att användas inför anställning och innehåller därför inte samma skydd mot förfalskning. Till exempel innehåller de verksamhetsspecifierade utdragen en vattenstämpel samt sidonummer. Utdraget för enskilt bruk saknar detta. Detta gör det enklare att byta ut innehållet i kuvertet mot ett förfalskat utdrag innan det lämnas till dig som arbetsgivare. Med ett utdrag via Sveriges domstolar existerar inte denna risk eftersom det tillhandahålls direkt från domstolarna och inte postas via personen utdraget gäller.

Skapa ett kostnadsfritt konto   Kontakta oss