Belastningsregistret omfattar även mindre brott som inte är tillräckligt allvarliga för att tas upp i en domstol. Fortkörningsböter och urinering på offentlig plats är två vanliga exempel. Oftast är dessa brott inte av en karaktär som hindrar personen från en anställning.

Handläggningstid

Såvida inte lagkrav finns för utdrag ur belastningsregistret kan mycket tid sparas in på att istället göra ett utdrag via Sveriges domstolar. Ett utdrag via belastningsregistret tar oftast 5-10 vardagar att begära ut via oss, medan ett utdrag via Sveriges domstolar aldrig tar mer än 2 arbetsdagar att få svar på.

Samtycke från personen utdraget gäller

Vi sköter all hantering av att få samtycke när det kommer till utdrag ur belastningsregistret. Begärs istället ett utdrag från Sveriges domstolar krävs inget samtycke från personen utdraget gäller.

På polisens hemsida står det Det är inte meningen att det här utdraget [för enskilt bruk] ska visas för arbetsgivaren

Förfalskningsrisk

I de fall ett utdrag ur belastningsregistret inte är ett lagkrav inför anställning men begärs ändå, är det ett utdrag för enskilt bruk som efterfrågas. Ett sådant utdrag är inte till för att användas inför anställning och innehåller därför inte samma skydd mot förfalskning. Till exempel innehåller de verksamhetsspecifierade utdragen en vattenstämpel samt sidonummer. Utdraget för enskilt bruk saknar detta. Detta gör det enklare att byta ut innehållet i kuvertet mot ett förfalskat utdrag innan det lämnas till dig som arbetsgivare. Med ett efterfrågat utdrag via Sveriges domstolar existerar inte denna risk eftersom det tillhandahålls direkt från domstolarna och inte postas via personen utdraget gäller.

Integritetvänlighet

Vi brukar säga att ett utdrag via Sveriges domstolar är mer integritetsvänligt än ett utdrag för enskilt bruk via belastningsregistret. Utdraget för enskilt bruk ät inte anpassat för att användas vid anställning. De utdrag med lagkrav innehåller begränsad information om brott anpassad för vardera verksamhet. Ett utdrag för enskilt bruk är inte begränsat eller anpassat för att endast visa den information som är relevant inför anställning. Ett utdrag från Sveriges domstolar är ett mer integritetsvänligt alternativ eftersom det inte tar upp mindre överträdelser, såsom fortkörningsböter eller urinering på offentlig plats. För att skydda personens integritet ytterligare visar vi endast brott som begåtts drygt fem år bakåt i tiden.

Skapa ett kostnadsfritt konto   Kontakta oss