Vanliga frågor om utdrag

Varför bör företag beställa utdrag om personer de ska anställa?

Det är vanligt att genomföra en eller flera intervjuer inför en anställning. För att säkerställa att personen inte har några skelett i garderoben kan ytterligare lämplighetsprövning göras genom ett utdrag från domstol eller belastningsregistret. I vissa specifika fall är det ett utdrag från belastningsregistret som krävs enligt lag. I övriga fall rekommenderas att ett utdrag via domstol görs för att se om personen är lämplig att anställa.

Varför rekommenderar ni främst utdrag från Sveriges domstolar?

Ett utdrag via domstolar är en mer integritetsvänlig kontroll eftersom utdraget enbart inkluderar brott som tas upp i domstol. För ett sådant utdrag behövs inget samtycke från personen utdraget gäller. Då utdraget aldrig behöver hamna i svarspersonens händer minimeras risken för förfalskade utdrag. Den främsta fördelen med ett utdrag via domstol är dock tidsbesparingen. Från beställning till att vi laddar upp svar från domstolarna går det aldrig mer än två vardagar, vilket kan jämföras med ett belastningsutdrag som kan ta upp till tre veckor att få svar på.

Hur lång tid tar det att få ett utdrag?

Vid beställning av registerutdrag från Sveriges domstolar tar det som mest två arbetsdagar innan vi får svar på om personen förekommer i Sveriges domstolshandlingar eller ej. Ett utdrag ur belastningsregiret tar vanligtvis 5-10 vardagar att få svar på, dock varierar detta beroende på Polisens belastning.

När krävs ett utdrag ur belastningsregistret?

Utdrag ur belastningsregistret krävs i följande fall:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.
I alla andra fall rekommenderas att ett utdrag görs via Sveriges domstolar.

Hur beställer jag ett utdrag ur belastningsregistret?

Företag beställer enklast registerutdrag hos oss genom att skapa ett konto . Därefter kan ni enkelt begära utdrag, allt som behövs är ett personnummer för personen utdraget gäller. Genom att logga in på er sida hos oss kan ni sedan följa er begäran och se svar från domstol och Polismyndighet.,

Varför kan bara företag använda er tjänst?

Denna tjänst erbjuds för att minska administration och öka smidigheten under företags rekryteringsprocesser. Belastningsregistret.se erbjuder två olika tjänster, utdrag från Sveriges domstolar med snabbt svar och ett traditionellt utdrag ur belastningsregistret. Är du privatperson? Begär ett utdrag här istället.


Skapa ett kostnadsfritt konto   Kontakta oss